Symbolic @ Chinese Astrologie

Astrologie >> Chinese Horoscoop

Chinese Astrologie


In de Chinese astrologie gebruiken we ook twaalf verschillende tekens, maar hier gaat het alleen om dieren, en deze vorm van astrologie heeft niets te maken met de planeten (of met sterren). Het woord astrologie is hier in feite niet op zijn plaats. In de Chinese astrologie kan je wel spreken van een echte dierenriem. Naast de 12 dieren wordt er ook rekening gehouden met de 5 elementen. De Chinese astrologen bepalen hun inzichten op basis van 3 bepaalde filosofische inzichten: de Yin Yang filosofie, de filosofie van de vijf elementen, en de filosofie van de Chinese kalender. Verder houden ze rekening met de windrichtingen en de seizoenen.

Al meer dan vijfduizend jaar proberen de Chinezen met behulp van o.a. astrologie de levensloop van een mens te doorgronden. Omdat zij rekenen in maanjaren begint de Chinese kalender niet zoals bij ons op 1 januari, maar ergens in de periode tussen eind januari en midden februari en dat verklaart ook waarom een chinees dierenriemteken bijvoorbeeld van 15 februari tot 2 februari van het daarop volgende jaar kan heersen.

De Chinese astrologie heeft een cyclus van twaalf jaar, beginnend met het jaar van de Rat en eindigend met het jaar van het Varken. In de Chinese astrologie is iemand nooit maar één dier, maar bestaan we uit 3 dieren: de jaardieren, de maandieren en de innerlijke dieren. Ook de resterende duidingselementen zijn anders, behalve met de twaalf jaar-, maan- en innerlijke dieren werken zij met yin en yang, vijf elementen en met de seizoenen.

Om te weten te komen wat de omschrijving is van je chinees sterrenbeeld klik je op de naam links in het navigatiemenu. Weet je niet juist welk Chinees teken hoort bij je geboortedatum kan je dat snel doen door onderstaande voor jou te laten berekenen.

 

Jaar
Maand
Dag
Westers sterrenbeeld:
Chinees sterrenbeeld: 

Wie na 5 februari geboren is kan gewoon uitgaan van zijn geboortejaar. Wie voor 3 februari geboren is, moet een jaar van zijn geboortejaar aftrekken voor het juiste teken. 

RatRat

1900, 1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996

OsOs

1901, 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997

TijgerTijger

1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998

KonijnKonijn

1903, 1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999

DraakDraak

1904, 1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

SlangSlang

1905, 1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

PaardPaard

1906, 1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

GeitGeit

1907, 1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

AapAap

1908, 1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1989, 1992, 2004

HaanHaan

1909, 1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

HondHond

1910, 1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

VarkenVarken

1911, 1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007


De 5 Oriëntaalse elementen:

Zoals de Westerse astrologie met 4 elementen werkt (water, vuur, aarde en lucht), zo worden de twaalf Chinese dierenriemtekens gecombineerd met 5 elementen: hout, vuur, aarde, metaal en water. Het element dat hoort bij jouw maanteken heeft mede invloed op jouw leven.

Water:
Positieve kanten: idealen, dromen, kalmte, respectabel. Negatieve kanten: je verliezen in illusies, niet reëel zijn, angsten.

Vuur:
Positieve kanten: passie, verlichting, wijsheid, vreugde. Negatieve kanten: de neiging tot arrogantie.

Hout:
Positieve kanten: ontspanning, medeleven, welwillendheid. Negatieve kanten: kwaadheid, bij tegenslag snel de moed verliezen.

Metaal:
Positieve kanten: energiek, bereidheid tot het nemen van risico's, streven naar het beste en inlevingsvermogen. Negatieve kanten: neigen tot hardheid, droefheid.

Aarde:
Positieve kanten: zelfbewustheid, voorzichtigheid, vertrouwen. Negatieve kanten: koppigheid en starheid.

Copyright Symbolic Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be