HOME | E-MAIL | Feng Shui

Edelstenen

Wat zijn edelstenen?De geschiedenis van edelstenen gaat terug naar het begin van de mensheid. Vanaf het allereerste begin vielen deze schatten op door vorm, kleur en glans. Al snel ontstond de behoefte zich te tooien met deze uitzonderlijke geschenken van de natuur. In eerste instantie werden edelstenen als amulet gedragen ter bescherming van boze machten óf om er juist bovennatuurlijke krachten aan te ontlenen.

Edelstenen zijn natuSurlijke mineralen. Op aarde zijn tot nu toe ruim 3.000 verschillende mineralen geïdentificeerd. Alleen die mineralen die zich kenmerken door schoonheid, duurzaamheid en zeldzaamheid mogen edelsteen genoemd worden. De meest zeldzame, dus kostbare mineralen zijn diamant, robijn, saffier en smaragd.

 

Geschiedenis


Onze fascinatie voor edelstenen begon al in de steentijd. De oude Egyptenaren legden of droegen al edelstenen op het lichaam om kwalen te voorkomen of verhelpen.

Edelstenen worden al sinds mensenheugenis gebruikt van wegen hun geneeskrachtige eigenschappen en om toekomst te voorspellen; deze eeuwen oude traditie wordt voortgezet door (alternatieve) genezers en waarzeggers van nu. Onze voorouders waren zich ongetwijfeld al goed bewust van de kracht van edelstenen. Duizenden jaren leefden ze in groten omgeven door steen, en ontwikkelden complexe technieken door het gebruik van vuursteen, een bepaald soort kwarts, voor het maken van gereedschap. De manier waarop edelstenen en half edelstenen tegenwoordig worden gebruikt is een voortzetting van wat al eeuwenlang de praktijk is. Eigenlijk is er maar heel weinig veranderd in ons intuÔtieve gebruik van de wereld van de edelstenen ondanks alle veranderingen in cultuur, opvattingen, religie en techniek. Ondanks de huidige wetenschappelijke kennis omtrent ontstaan, samenstelling en nuttige eigenschappen van edelstenen houden edelstenen ons nog altijd in hun magische greep.

Misschien stamt het oudste opgetekende en meest complexe systeem dat edelstenen voor genezende doeleinden voorschrijft wel uit de ayurvedische tradities uit India veel van het latere gedachtegoed dat men in de middeleeuwen in Europa aantrof, werd overgebracht door Arabische kooplui uit India, die in de tijd van de islamitische expansie in zuid europa veel klassieke, wetenschappelijke teksten herintroduceerden. Oude Indiase teksten verhalen over de oorsprong van edelstenen en hun heilzame krachten. Er bestaat een verhaal waarin een demon zichzelf opoffert opdat het heelal niet wordt verwoest. Uit zijn dode lichaam kwamen allemaal edelstenen te voorschijn. Door deze correlatie tussen delen van het lichaam en edelstenen wordt het idee versterkt dat een ziek orgaan baat kan hebben bij een bepaalde steen. Andere ontstaansmythen beschrijven hoe het licht van de schepper zich op elke van de zeven planeten richt. De aardse kristallen verzamelen deze energie weer om die uit te stralen in hun omgeving. Hier ontstaat het idee dat kristallen verbonden zijn met de sterren en planeten. In de vroege geneeskunst had alles binnen het kenbare universum overeenkomstige reflecterende energieŽn in het menselijk lichaam. Zo werden diagnose en genezing gecombineerd met de kennis van astronomie, astrologie, het weer, kruiden en edelstenen.

In de ayurvedische edelsteentherapie worden problemen beoordeeld die voortkomen uit de positie die de planeten tijdens de geboorten hadden en wordt zo aangegeven waar optreden. schadelijke invloeden kunnen minder worden of zelfs verdwijnen door de steen te dragen die deze negatieve krachten tegengaat. In deayurvendsche traditie krijgen de planeten de mooiste en grootste edelstenen toebedacht. Deze moeten op de huid worden gedragen, in de juiste metalen zetting. De edelstenen moeten niet alleen op de gunstigste tijden ook zijn voorzien van de juiste hoeveelheid mantraís. In het klassieke Griekenland en Rome en later tijdens de middeleeuwen werden edelstenen in verband gebracht met de deugden en ondeugden van de planeten. Kornalijn en agaat, stonden voor moed, eer en succes onder invloed van mars, volgens bepaalde magische en medische theorieŽn kwamen stenen onder invloed van bepaalde planetaire geesten en konden ze het beste worden bewerkt op de juiste dag of het juiste uur. Magische arbeid die met de maan te maken had, kon dan het beste op een maandag worden verricht of op het uur van de dag dat onder invloed van de maan kwam. Men moest dan zilver, parel of maansteen gebruiken.

In veel culturen zijn lange tijd talismannen en amuletten gebruikt om het kwaad af te weren en succes en deugd te bevorderen. Er werd allerlei martiaal gebruik, maar meestal stenen. Zelfs de regalia van keizers, koningen en priesters zijn vaak versierd met de mooiste edelstenen. Van oudsher was deze versiering niet alleen een vertoon van rijkdom, maar dacht men ook dat de drager ervan beÔnvloed zou worden door de deugden en krachten die bij die stenen hoorden. Kwarts of bergkristal is in veel culturen al heel lang een belangrijk hulpmiddel bij genezen en voorspellen. De indianen van Noord-Amerika bijvoorbeeld gebruikten altijd kwarts om de uitkomst van een veldslag of jachtpartij te voorspellen. Er werd, net als bij een kristallen bol, strak naar de steen gekeken voor aanwijzingen die op succes of mislukking duidden, of de steen werd in het zonlicht gehouden, waarin de val van het licht werd geÔnterpreteerd. In sommige tradities gebruikte genezers kwarts bij het onderzoeken van een patiŽnt. De balansverstoring in het aangetaste gebied werd weggehaald door met het kristal over het lichaam te wrijven. In het dergelijke gevallen was het de geest van de steen die genezing bracht en werden deze voor de sessie gunstig gestemd en na afloop bedankt. In IndonesiŽ en Oceanie is kwarts de belangrijkste steen die bij het voorspellen en het spreken met geesten wordt gebruikt. De aboriginals van AustraliŽ gebruiken kwarts als symbolisch inwijdingsmiddel in de heelkunde en toverij. Op de eilanden van de stille oceaan wordt kwarts beschouwd als deel van het rijk van de geesten, de voorouders en de goden. In vroeger tijden waren bepaalde stenen van groot belang bij ceremoniŽn en dagelijkse rituelen. Koraal, kornalijn, turkoois, zeeoor en obsidiaan werden in heel noord- en Zuid-Amerika als beschermende amuletten gebruikt. In Midden-Amerika bracht men tempelgoden offers met ritueel ornamenten van vooral turkoois en jade.

Of kristallen nog altijd op dezelfde manier als hulpmiddel bij genezing worden gebruikt als vroeger, is de vraag. Uit reisverslagen uit Tibet en Peru valt op te maken dat er genezers zijn die nog steeds stenen rond en op het lichaam leggen om een ziekte weg te nemen, maar dat die vaker op gewone stenen lijken dan op edelstenen. Aan het leggen van stenen op en rond het lichaam ligt een samensmelting van opvattingen uit verschillende tradities ten grondslag. Afkomstig uit India en Tibet is de kennis van de subtiele anatomie van het menselijk lichaam vooral de centra van de zeven hoofdchakraís gecombineerd met kleurentherapie theorieŽn, volgens welke elk lichaamsdeel aansluit op een van de kleuren van de regenboog. Waarschijnlijk is deze interpretatie tot stand gekomen door vertalingen die de theosophiscal society in de 19e 20e eeuw van Indiase teksten maakte en waarbij hun eigen opvattingen ook terecht kwamen in de tekst. Bij een andere genezingsmethode worden edelstenen gebruikt om helende energie die uit of door de genezer naar de aura van de patiŽnt stroomt te richten. Door al deze genezingsmethoden en het populaire gebruik van sierstenen en geboortesteen is onze eeuwenoude relatie met de subtiele energieŽn van edelsteen en kristallen nog altijd actief.

Top van document

De oorsprong van de edelsteentherapie


Het gebruik van edelstenen en mineralen is niets nieuws. Ze werden in de oudheid door vele natuurvolken met veel gevoel gebruikt om hen te helpen. Die varieerden van het helpen van ziekten tot het gebruik bij rituelen,voor het gunstig stemmen van de goden en bij vele andere magische gebruiken.
Het lag voor de hand dat zij gebruikten wat in hun directe omgeving aanwezig was. Ze aten wat er in hun territorium groeide en gingen in dat gebied op jacht. Zo gebruikten ze planten, dieren en dus ook stenen. Ze geloofden in machten en geesten en dachten dat die geesten in een persoon of voorwerp konden gaan wonen en zo een sterke invloed hadden. Ze zagen vaak ziekten als een straf van die geesten, en zo ontstond ook de behoefte om zich daartegen te gaan beschermen. Ze zochten naar middelen om de geesten gunstig te stemmen. Zo ontstonden offerrituelen en magische gebruiken. Daarbij werden ook stenen gebruikt. Dat was het eerste begin.

Medicijnmannen hebben veel met stenen en mineralen gewerkt, bij alle oude natuurvolken. Ze gebruikten ze vaak als talisman of amulet Later, toen er meer nomaden kwamen, werden stamgebruiken vermengd en ervaringen uitgewisseld, zodat er meer mogelijkheden kwamen om te genezen van ziekten en van 'boze' krachten. Dat edelstenen en mineralen een uitwerking hadden was voor deze natuurvolken vanzelfsprekend. Ze zagen en voelden de werking veel beter aan dan de nuchtere, van de natuur vervreemde mensen van onze tijd.
Toen er een tijd kwam waarin er meer over water en land gereisd en gehandeld werd met andere volken, werden ook alle ervaringen die waren met edelstenen en mineralen uitgewisseld. En stenen van andere landen werden naar hun eigen land meegenomen. De oorsprong van de hedendaagse edelsteentherapie ligt dus bij de oude natuurvolken. Nog steeds werken wij met gegevens die door overleveringen bij ons zijn terechtgekomen. En het mooiste is dat ook nu weer alle ervaringen uit onze tijd daaraan toegevoegd kunnen worden.

 

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be

font-size: 10px">Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be