HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Astrologie

Maak uw keuze uit volgende categoriŽn:

 

Horoscopen Service
Dierenriemtekens
Ascendant

 

Wat is astrologie?

  1. Astrologie is een wetenschap, die zich bezig houdt met en onderzoek doet naar de kwaliteit van een bepaald tijdsmoment.
  2. Kort gezegd: astrologie laat de kwaliteit van tijd zien.
  3. Nog korter gezegd: astrologie is KWALITIJD!

Mensen en andere levensvormen, feiten en dingen, bestaan op ons (beperkt) aards niveau bij de gratie van het feit dat ze een begin en een einde kennen. Alles wat een beginmoment kent, kan dus astrologisch beschouwd en onderzocht worden op zijn of haar kwaliteit. Als bron worden de planeten en andere astronomische gegevens gebruikt, zoals de draaiing van de aarde om de zon en om zichzelf, de ecliptica, snijpunten van planeetbanen, etc.

Astrologie is, net als wiskunde, een symbooltaal en wetenschappelijk systeem, dat toegepast wordt om inzicht en duidelijkheid te krijgen over diverse onderwerpen.
De astrologie zoals de meeste mensen haar kennen, is een afgeleide van bovenstaande en probeert als psychologische astrologie de menselijke psyche inzichtelijk te maken.
Uurhoekastrologie onderzoekt de kwaliteit van een gebeurtenis of vraag; Bedrijfsastrologie is een afgeleide van de uurhoekastrologie en onderzoekt de kwaliteit en structuur van een bedrijf of organisatie;
Vraag-astrologie, of vraaghoroskopie is eveneens zo'n afgeleide en probeert inzicht in een vraag en dus tevens het antwoord op die vraag te vinden. Voorspellende astrologie probeert inzicht te verschaffen in nog komende gebeurtenissen en is het meest controversiŽle element in de astrologie, variŽrend van de horoskooprubrieken in de weekbladen (pop-astrologie) tot toekomstige kansen om dingen in je leven te veranderen.


Top van document

Hoe werkt astrologie?

Hoewel vroeger door astrologen de stand van planeten en andere astronomische gegevens beschouwd werden als directe oorzaak en dus van invloed op de kwaliteit van een bepaald moment, b.v. de geboorte van een mens (geboortehoroskoop), gaan de meeste astrologen tegenwoordig uit van de analogie tussen wat op aarde plaats vindt en de astronomische gegevens op dat zelfde tijdstip. De filosofie hierachter is, dat als het allergrootste wat wij kennen: zonnestelsels, precies zo geordend zijn als het allerkleinste wat we kennen, het atoom, we mogen veronderstellen, dat beiden onderworpen zijn aan een zelfde kosmische orde of wetgeving. Daar van uitgaand stelt de moderne astrologie, dat de planeten niet zozeer oorzaak zijn van gebeurtenissen op aarde, maar dat zij vooral de kwaliteit weerspiegelen van een bepaald moment in de tijd. Door de symboliek van de stand der planeten en andere astronomische gegevens van een bepaald tijdstip te vertalen, verkrijgt de astroloog inzicht in het onderwerp van zijn belangstelling: (het ontstaan van) een mens, een gebeurtenis of een vraagstelling.

Wat zijn de voornaamste ingrediŽnten van de (psychologische) astrologie?

De planeten symboliseren onze diverse behoeftepatronen.
De dierenriemtekens symboliseren twaalf verschillende manieren (filters) hoe die behoeftepatronen zich kunnen uiten.
De zgn. Huizen symboliseren twaalf groepen levenssituaties waarbinnen onze behoeftepatronen zich willen uiten.
De "aspecten" geven onderlinge mathematische verhoudingen tussen de planeten onderling en met bepaalde huizen aan en symboliseren onderlinge synthetische of analytische verbanden tussen bepaalde behoeftepatronen.Top van document


Vrije wil en noodlot

Het moeilijkst te beantwoorden is de vraag in hoeverre we gebruik kunnen maken van onze vrije wil, of dat alles al is vastgelegd en wij slechts ons lot incasseren. We komen nu op de filosofische kant van de astrologie. Ik huldig het standpunt dat beide ten dele waar zijn. Een van de belangrijkste kosmische (of zo u wilt natuur)wetten is de wet van oorzaak en gevolg, ook wel karma genoemd. Karma is dus niet alleen maar negatief bedoeld, ook positieve feiten of daden veroorzaken karma.
Een tweede kosmische wet is de wet van reÔncarnatie. Is dat voor u een brug te ver, dan kunt u eventueel spreken van genetische erfelijkheid, hoewel dit absoluut geen analogie is. Er van uitgaand, dat een ziel onsterfelijk is, is zij dat niet alleen maar nŠ de dood, maar ook vůůr onze geboorte. Zij kiest voor een bepaald leven, waarin zij ervaringen wil opdoen op een voor haar nieuw gebied. In die zin volgen wij ons lot. Omdat onze ziel echter ook nog een appeltje te schillen heeft met ons ego, dat enerzijds voor een aards leven (nog) noodzakelijk is, anderzijds niet meer ons leven behoort te dirigeren, verliest de geest na de geboorte alle bewuste herinnering aan vorige levens. De ziel weet echter onbewust precies wat haar taak in dit leven is, maar laat het aan de vrije wil over om dit pad te volgen.
Als we dus spreken over bewustwording of geestelijke ontwikkeling willen we eigenlijk alleen maar zeggen, dat we ons onze levensopdracht meer bewust willen worden en dus bewust willen worden wie wij zijn als ziel.
De vrije wil creŽert en is verantwoordelijk voor alles wat wij meemaken. Ook onze omstandigheden hebben wij dus zelf gecreŽerd. Daarom bestaat er ook geen toeval. Alles, maar dan ook alles begint bij ons denken. Gedachten zijn oorzaak en gebeurtenissen zijn een gevolg. Daar van uitgaand, kunnen we in de voorspellende astrologie geen concrete gebeurtenissen voorspellen, wel momenten of periodes waarin we kansen krijgen om - uit vrije wil - dingen in ons leven te veranderen. Dat kan zowel door een daad te stellen als door ons denkpatroon te wijzigen. Natuurlijk is de daad dan een gevolg van het veranderende denkpatroon.

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be