HOME | E-MAIL | Feng Shui

Numerologie

Numerologie tov de Tarot


Hieronde vind je een lijstje van gangbare betekenissen van de getallen 1 t/m 9. Wel is het nuttig om de vetgedrukte betekenissen te onthouden.1.  Zelfbewustzijn, begin

Het getal 1 staat voor God, de schepper van het universum. Eenheid, de wil, individualiteit of voor het individu zelf. Het begin. Het mannelijk beginsel. Zelfbewustheid, het ego. Leiderschap, organisatie en ambitie. De eerste willen zijn. Enen zijn actief, energiek en doelbewust.

2.  IntuÔtie, dualiteit, conflict

Het getal twee staat voor intuÔtie, maar ook voor conflicten en dualiteiten die voortkomen uit 1 + 1 = 2. Het onbewuste, het verborgene en het vrouwelijke beginsel. TweeŽn zijn ontvankelijk, meegaand, verdraagzaam en passief.

3.  Groei, ontwikkeling en creativiteit.

Het getal drie staat voor groei, ontwikkeling, geboorte, scheppingskracht en creativiteit. Dit komt voort uit 1 (man) en 2 (vrouw) = 3 (kind). DrieŽn zijn actief, onderhoudend, levensgenieters en leggen gemakkelijk contact Drie is het getal van de christelijke Drie-eenheid, maar ook van de eenheid tussen ons lager zelf, bewuste zelf en hoger zelf. Dit duidt op een vorm van samenwerking.

4.  Vormgeving, materie

Het getal vier staat voor de materie, voor de stoffelijke wereld. Maar ook voor betrouwbaarheid, zelfvertrouwen, stabiliteit, macht en onkreukbaarheid. De vier is functioneel en economisch aangelegd. De vier houdt ook verband met discipline en werk. Flexibiliteit is niet de sterkste kan van de vier. Bij de vier kun je denken aan de vier windrichtingen en in het verlengde daarvan de hele wereld.

5.  Moraal, beweging

Vijf is het getal van de mens en zijn vijf zintuigen. Dit getal staat voor beweging, de relatie tot de ander, leraarschap en het huwelijk. Communicatie. Vijven zijn vlug van begrip, willen alles proberen, maar zo lang de vijf geen richting heeft bepaald, is het een wispelturig getal. De vijf staat voor reizen, vrijheid en het opdoen van ervaringen in het algemeen.

6.  Harmonie, kiezen en delen.

Het getal zes staat voor het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen beslissingen en handelingen en het maken van keuzen. Het wordt in verband gebracht met liefde, huis en gezin maar ook met het zesde zintuig. Tevens staat de zes voor harmonie en evenwicht.

7.  Succes en spiritualiteit

De zeven is het heiligste en meest magische getal onder de getallen. De zeven staat voor evolutie, mystieke wijsheid en het spirituele in het algemeen. De zeven is het geluksgetal bij uitstek en symboliseert daarom ook overwinning, succes en geluk. Het is het getal van het ideaal van de mens, van dat wat hij wil bereiken.

8.  Oorzaak en gevolg

Acht staat voor gerechtigheid, het lot en karma (de wet van oorzaak en gevolg). Maar ook voor wereldse zaken, geld en macht.

9.  Vervulling

Het getal negen sluit de cyclus af en is het getal van voltooiing afronding en totaliteit. Het is tevens het getal van inwijding.

10.  Het getal 10 is 1 + 0 = 1. De ťťn op een hoger niveau.

Top van document 

De onderstaande 'ontwikkelingsweg' is bedacht om het onthouden van de kaarten te vergemakkelijken:

1.  Man, zelfbewust, begin.

2.  Vrouw, intuÔtie maar ook conflicten en dualiteiten die voortkomen uit het samen zijn van man en vrouw.

3.  Kind, komt voort uit man en vrouw. Een kind groeit, maakt ontwikkelingen door en is creatief. Het gezin is een vorm van samenwerking.

4.  Het kind groeit en ontwikkelt zich en geeft uiting aan zijn creativiteit in de stoffelijke wereld en leert om zijn ideeŽn te verwerkelijken in de wereld, en ook hoe het zijn zin moet krijgen.

5.  Het kind ontdekt dat er naast het materiŽle ook nog geestelijke aspecten meespelen. Het krijgt normen en waarden mee van zijn ouders.

6.  Gebaseerd op die normen en waarden zal het kind keuzes maken en leert het verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelingen en beslissingen. Gewoonlijk zal hij kiezen voor datgene waarvan hij meent dat het hem plezier zal geven.

7.  Dit zal leiden tot succes in zijn leven.

8.  Door de keuzen die hij gemaakt heeft en door de resultaten die eruit voortvloeiden heeft hij inzicht gekregen in de wet van oorzaak en gevolg.

9.  En dat brengt hem bij de voleinding en afronding.

10.  Is 1 op een hoger niveau. Het kind begint aan een eigen gezin.Top van document

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be