HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

 


Wat is een Aura?

Bron: Wikipedia + WWW

Een aura is een energieveld of lichtveld om een levend wezen. Het is de levenskracht. In dit energieveld bevinden zich de zeven hoofdcentra: de chakra's. De aura is een energielichaam dat het fysieke lichaam omringt en doordringt. Alle bewoners van de vier natuurrijken (mineralen, planten, dieren en mensenrijk) bezitten een aura. Sommige mensen kunnen deze ook zien.

De aura vertoont verschillende kleuren en structuren die samenhangen met een persoon zijn fysieke, emotionele, mentale en spirituele gezondheid. Hoe hoger de graad van ontwikkeling hoe verder dat de aura zich uitstrekt. Van de Boeddha Gautama zou de aura zich tot drie honderd kilometer hebben uitgestrekt.
De kleuren van de aura kunnen sterk varieren. Van heldere fluorescerende kleuren tot pasteltinten. Van lichte naar donkere kleuren en van diepe naar transparante tinten.
De basiskleuren die ons karakter weerspiegelen blijven hetzelfde, maar onze aura is steeds in beweging. Emoties en gedachten veroorzaken vlammende bewegingen in onze aura.
Zieke of pijnlijke lichaamsdelen zijn weer anders gekleurd b.v. donkerder. Van de aurakleuren is er een apart schema gemaakt. Deze kan je hier nalezen!

Alle gebeurtenissen in het leven en alle reacties daarop, zouden zichtbaar en voelbaar zijn in de aura. De aura is onder te verdelen in zeven verschillende lagen, ook wel (licht)lichamen genoemd.

Wetenschappelijk onderzoek van de aura

Aangezien de aura zich tot ver buiten het stoffelijk en voor iedereen zichtbare lichaam zou moeten uitstrekken, is wetenschappelijk onderzoek naar aura's vrij eenvoudig. Onderzoeken naar aura's hebben plaatsgevonden in o.a. Denemarken en de Verenigde Staten, met name door James Randi en CSICOP. Bij deze onderzoeken werden testpersonen achter een barrière geplaatst, bijvoorbeeld een kamerscherm of net naast een deuropening, zodanig dat iemand aan de andere kant van de barrière (het stoffelijke lichaam van) de persoon net niet kon zien. De aura zou echter voorbij de barrière moeten komen (tot 1 meter, zie boven) en dus zichtbaar moeten zijn voor mensen die beweren in staat te zijn aura's waar te nemen. In een dubbelblinde opzet werd willekeurig wel of geen testpersoon achter de barrière geplaatst, waarna de 'aura-ziener' moest aangeven of er wel of niet iemand achter de barrière stond, cq of er wel of geen aura zichtbaar was. In alle uitgevoerde testen scoorden de aura-zieners niet beter dan op grond van het toeval te verwachten was, met andere woorden, geen enkele bleek werkelijk in staat aura's te zien. Uiteraard is afwezigheid van bewijs geen bewijs van afwezigheid, maar de meeste wetenschappers gaan er van uit dat de aura niet bestaat, ook gezien het feit dat aura's gebaseerd zouden moeten zijn op een vorm van energie, straling en waarneming die alle ondanks uitgebreid onderzoek (o.a. door de parapsychologie) nog nooit zijn aangetoond.
Desondanks zijn er veel mensen van overtuigd dat aura's bestaan en dat dit een paranormaal verschijnsel is.

Wil jij graag een Aurahealing of een Aurareading ondergaan? Klik dan hier!

 

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be