HOME | HOROSCOPEN | BOEKENWINKEL

Spiritualiteit

Wat zijn lichtwerkers?

Bron: centre new dimensions

Lichtwerkers zijn mensen die de aarde voorbereiden voor het nieuwe tijdperk. Zij brengen het Licht vanuit hen zelf middels diepe verworven kennis verkregen in vorige incarnaties dan wel bij doorgave via een helder en zuiver kanaal. Er is een grote verandering op komst waarbij het oude zal verdwijnen en plaats zal maken voor een nieuwe dimensie ofwel de overgang van de derde naar de vierde dimensie. Hierbij zullen harten worden geopend daar waar de duisternis het Licht tegenhield.

Het is een diepgaand vredesproces waarbij oude normen en waarden zullen verdwijnen en plaats zullen maken voor een nieuw tijdperk. Dit proces zal zeker niet verlopen zonder slag of stoot of zonder verlies of pijn. De nieuwe tijd stuwt oude pijn naar buiten waarna een nieuw begin gemaakt kan worden. Een lichtwerker dient heel zuiver te zijn en te werken zonder ego belangen. Een lichtwerker is liefde en draagt deze liefde uit zonder daarbij het contact met de aarde te verliezen. Hij of zij fungeert als de brug tussen hemel en aarde en verbindt op deze wijze de oude dimensie met de nieuwe dimensie.

Lichtwerkers zijn mensen die zich eigenlijk aan de frontlinie begeven en de eerste klappen dienen op te vangen alvorens zij de boodschap tot vernieuwing uitbrengen naar de omgeving. Er zullen de komende tijd zich vele netwerken ontvouwen van zuivere zielen die herenigd worden en elkaar weer begroeten na lange tijd van afzondering. Voor hen zal een tijd van vervreemding van de omgeving, een buitenbeentje zijn, een vreemde eend in de bijt, ten einde zijn en men zal weten dat alles wat is afgelegd om zover te komen goed is geweest.

De laatste jaren is al veel voorbereidend werk gedaan en vele handen maken licht-werk! Wees de komende tijd alert en zie in de wereld om je heen, hoe vele grote en ingrijpende veranderingen de mensheid dwingt om zijn ogen te openen. Deze veranderingen zijn broodnodig om het bewustzijn van de mensen te verhogen omdat enkel met een hoger bewustzijn en dus een hogere trilling de overgang van de derde naar de vierde dimensie te maken is.

Via het lichtwerk op aarde zal de duisternis die ons hemellichaam nog omsluierd verlichten en men zal de aarde voorbereiden voor het opgaan in een nieuwe dimensie. Een dimensie waarin men de pijn en ellende voorbij zal zijn, let wel dit geldt voor hen die mee wensen te gaan met deze vernieuwing. Zij die in oude normen en waarden blijven hangen, zal herhaling van ellende, pijn en verdriet ten deel blijven vallen aangezien zij het verleden niet wensen te vergeten. Enkel het leven in het nu, geeft ons de mogelijkheid om de stap te maken en de uitgestoken hand van de overkant te aanvaarden. Voor de lichtwerkers wacht een zware maar dankbare taak om het pad te effenen voor hen die bereidwillig de overkant willen halen.

Hier geven wij nog onze definitie van wat Lichtwerk is:

Lichtwerk is het brengen van Licht onder de mensen door het werken aan je innerlijke Licht zodat dit gezien kan gaan worden. Dit geschiedt door zelfwerkzaamheid via het hart en op egoloze wijze. Dit is een eeuwigdurend proces waarbij we voortdurend ons denken, handelen en onze systemen zuiveren zonder over anderen te oordelen, maar wel blijven onderscheiden van wat het Licht werkelijk dient en wat niet. Wij maken ons vrij van ons emotionele en mentale veld waarbij wij het tweezijdige zwaard, van balans en evenwicht, durven te hanteren.

Lichtwerk richt zich op alles wat een Universele uitstraling heeft, omdat dit versterkend werkt. Alle zwakke schakels zullen vanzelf afvallen als deze niet meer door één van ons gevoed worden. Lichtwerker kun je dan ook niet worden, dat ben je! Voor het Lichtwerk zijn cursussen, technieken en inwijdingen volstrekt overbodig, aangezien iedere ziel enkel zichzelf kan inwijden, waarbij het leven zelf de grootste leerschool is. Lichtwerkers werken nimmer in groepen want zij werken uitsluitend aan het Zelf!

Lichtwerkers bereiden op dit moment de aarde voor op een nieuw tijdperk dat gaat komen. Zij brengen het Licht vanuit henzelf middels diepe verworven kennis verkregen in vorige incarnaties dan wel bij doorgave via een helder en zuiver kanaal. Door hiernaar te leven zijn wij niet alleen Licht voor onszelf maar ook voor de ander.

 

Copyright Symbolic © Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be