HOME | E-MAIL| FORUM | WINKEL

Dierenriemtekens

Waterman: Een klein overzichtWaterman is het teken van onafhankelijkheid, gelijkheid en vrijheid. Dit teken werpt oude waarden omver zodat er ruimte komt voor nieuwe. Waterman bezit een groot abstractievermogen en neigt ernaar de dingen van een afstandje te bekijken en is erg vindingrijk en fantasievol.

Een Waterman kan zowel onvoorspelbaar als geniaal zijn. Een Waterman-kind heeft vaak een feilloze intuïtie en een zeer levendige belangstelling voor alles en iedereen. Waterman is een intellectueel teken en zelfs het kleinste Waterman-kind is niet gecharmeerd van speciale brabbeltaaltjes. Ook wil dit kind zich innerlijk vrij kunnen voelen en kan zich daardoor soms erg koppig en eigenwijs gedragen. Speelkameraadjes zijn bijna de eerste levensvoorwaarde van een Waterman-kind, al zullen contacten vaak wat oppervlakkig verlopen. Dit kind bezit al jong de gave om te kunnen gaan met alle soorten mensen.

Natuurlijk is niet elke Waterman begaafd, net zo min als elke Waterman zich zal ontwikkelen tot een excentriekeling, maar de meeste typische Watermannen kunnen erg goed overweg met cijfers en formules, hun abstractievermogen is groot. Wat voor problemen kan zorgen is de dagelijkse routine, hieraan heeft een Waterman een broertje dood. Als ouder of verzorger redt je het niet door dit kind jouw eigen inzichten op te willen dringen, wel kun je hem of haar helpen zich te leren aanpassen door steeds meerdere kanten te belichten.

Top van document

Tijdens de puberteit is er vaak opstand, in deze fase is er een grote behoefte alles anders te doen dan een ander. Besteedt als ouder of verzorger niet te veel aandacht aan uiterlijke zaken zoals de mogelijk in jouw ogen bespottelijke kleding of overdreven opgebrachte make-up, want dan is de kans groot dat je bij werkelijk wezenlijke problemen al helemaal geen ingang meer hebt.

In de liefde is een Waterman snel verdwenen wanneer je demonstratieve liefdesverklaringen verwacht. Wanneer iemand een Waterman-mens geestelijk of letterlijk probeert te binden is er alleen nog maar verzet. Op zulke momenten is er van betrokkenheid bij de ander geen sprake meer en kan een Waterman zich gevoelshalve helemaal afsluiten.

Door de originele en fantasievolle aanpak zal een Waterman waarschijnlijk op elk beroepsterrein wel kunnen slagen, mits er ruimte is voor creativiteit en onafhankelijkheid. Geld is voor een Waterman-mens vaak iets wat zo'n beetje op de laatste plaats komt, veel belangrijker is de uitdaging en het zich aangesproken kunnen voelen. Een Waterman-mens leeft bij ideeën en heeft er behoefte aan zich ergens met hart en ziel aan te kunnen wijden.

Tijdens de voltooiing van de eerste Saturnuscyclus -zo rond het dertigste levensjaar- komen Waterman-mensen steeds meer in conflict met zichzelf. Perioden van depressieve gevoelens en een nervositeit kunnen de kop op steken, vooral als je je ergens in geblokkeerd voelt. Dit wordt meestal een tijd van veranderingen die wel een paar jaar kunnen duren. Gelukkig is een Waterman-mens niet zo bang voor veranderingen dus op zich kan dit een heel opwindende levensfase zijn. Waarschijnlijk verveelt een Waterman zich zelden of nooit, er zijn altijd wel dingen die je bezig kunnen houden en het leven interessant maken. Yoga en meditatie zijn voor een Waterman-mens heel goed om een te hard werkende geest weer tot rust te brengen.


Top van document


Pas als Waterman-mens een beetje op dat je je niet zo druk over de toekomst maakt dat je voor het heden geen tijd en aandacht meer overhebt. En het is ook niet echt verstandig om altijd van je collega's, vrienden en partner te verwachten dat ze jouw wisselende stemmingen begrijpen en accepteren, zelfs al je zelf weet dat je eigenlijk onuitstaanbaar bezig bent. Belangrijk is te zorgen voor voldoende slaap, de meeste Waterman-mensen hebben minstens acht uur nodig, en wanneer dat niet het geval is kun je zeer wispelturig worden. Waterman heeft een diep gevoelde behoefte de wereld mooier te maken dan hij is, maar kan er erg veel moeite mee hebben zich bezig te houden met persoonlijker, meer alledaagse dingen.

Ook de al wat oudere Waterman kan zich bij tijd en wijle nog helemaal wanhopig voelen van al het leed en de onrechtvaardigheid in de wereld. En nog steeds zijn er perioden dat je het zo druk hebt met het uitdenken en bespreken van idealen, dat je je achteraf volkomen uitgeput kunt voelen. Zorg voor een goed evenwicht tussen inspanning en ontspanning, dit is echt heel belangrijk voor een Waterman-mens.


De liefdeshoroscoop van de Waterman


Het 'Tijdperk van de Waterman' en de futuristische ontdekkingen lopen synchroon met degene die onder dit teken zijn geboren. De waterdrager is een dromer, een zorgzaam en gulle minnaar die de waarde van de gezamenlijke idealen waardeert. Deze onafhankelijke zielen zijn fonteinen van ideeën, die altijd anderen met hun positieve inbreng opbeuren. Een intuïtieve partner die bereid is uit zijn hokje te stappen en zijn visie te verbreden, steelt het hart van de Waterman. De Waterman is een charmeur die gewend is aan de pleziertjes voor twee.


Romantiek bij de Waterman

De sociaal ingestelde waterman is de katalysator voor zijn vrienden, wat betekent dat veel relaties zullen ontstaan in zijn vriendenkring. Als de Waterman zijn pijlen richt bestaat de kans op een ongewone, rare romance.


De relaties en de Waterman

De waterman heeft veel relaties, wat tot gevolg heeft dat het moeilijk voor hem/haar is de juiste te vinden. Degenen geboren onder het teken waterman delen graag hun liefde voor het altruïstische en filantropische. Zij zoeken naar oplossingen op een vriendelijke en harmonieuze manier, een weldaad voor een relatie. De waterman is gezegend met een progressief nonconformisme, zeker als hem/haar de ruimte wordt gegeven. De waterman is vaak zo bezig met anderen dat hij/zij zichzelf vergeet. Een minnaar die de meest intieme gevoelens van de waterman kan blootleggen en analyseren komt in een poel van emoties terecht, die erop wachten vrijgelaten te worden. De ideale geestelijke partner voor de waterman is een Einstein met een hele grote ziel.

Top van document

Waterman in de Liefde
De analytische Waterman begint zorgvuldig, methodisch en bewust het liefdesspel. Het spelletje spelen van de liefde is plezierig en moet niet worden overhaast. Eenmaal verliefd kan de waterman ontelbare regeltjes opstellen voor zijn minnaar. De grootste uitdaging in de liefde voor de waterman is de intimiteit. Zonder dat is liefde incompleet, dus diegene die onder dit teken zijn geboren moeten de ruimte vinden waar zij zich geborgen voelen. Als dat is bereikt, dan is de liefde van een waterman oneindig groot.


Seksualiteit bij de Waterman

De waterman neigt ernaar de sex te beredeneren. Als zij hun gedachten hierover kunnen delen en bepraten met hun minnaar zal dit de liefde verhevigen. Hun natuurlijke nieuwsgierigheid zal de waterman ook verleiden tot experimenten tussen de lakens. Opgelet dus! Maar de minnaar die de uitdaging aanneemt wacht een wilde nacht!


Wat heeft de Waterman nodig?

De waterman gelooft graag dat zijn visie de beste is, dus het is geen verrassing dat zij geïnteresseerd zijn in een minnaar die hun visie deelt. Een flexibel geest, iemand die de eindeloze horizonten wil verkennen, zal hen ook tot grote hoogte brengen. Een minnaar die warmte en begrip uitstraalt vervult een sleutelrol in het leven van de waterman. De watermanminnaar is onconventioneel en haast tot vernieuwing bereid, maar als ze bereid zijn tot delen dan kan de relatie erg ver gaan.


Top van document


Copyright Symbolic Alle rechten voorbehouden - Symbolic.be